THAI AUDIO AND  LIGHTING INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
   

    บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและกลุ่มพลังงานทดแทน เราคือผู้ผลิตหลอดไฟและโคมไฟแบบแอลอีดีทุกชนิด เพื่อทดแทนหลอดไฟและโคมไฟแบบดั้งเดิมที่ใช้กำลังไฟมากกว่า ทำให้ประหยัดพลังงานและช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้เรายังผลิตสินค้ากลุ่มพลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานจากไฟฟ้า อาทิเช่น โซล่าโฮม (SOLAR HOME),     โซล่าบ๊อกซ์ (SOLAR BOX), ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ (SOLAR PUMP), ไฟถนนโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET ), สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ (SOLAR SPOTLIGHT) เป็นต้น นอกจากผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของเราเองแล้ว เรายังรับผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า  (OEM) อีกด้วย สินค้าทุกชนิดที่ผลิตจากโรงงานของเรา จะเน้นในเรื่องคุณภาพและประโยชน์การใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเกิดประโยชสูงสุดต่อผู้ใช้งาน เรายังมีทีมช่างที่มีประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขายอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ท่านได้ใช้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีบริการหลังการขาย ตลอดอายุการใช้งาน สุดท้ายนี้เราขอขอบคุณลูกค้าผู้อุปการะคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของเราด้วยดีเสมอมา
 

Company Profile 

ความเป็นมาของเรา

 คศ.1997 (พ.ศ.2540) : START CAR AUDIO PRODUCT  

บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด เริ่มดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเสียงรถยนต์ อาทิเช่น เครื่องขยายเสียง (Car Ampplifier) , เครื่องขยายสัญญาณ (Pre Ampplifier) , เครื่องแยกความถี่สัญญาณ (Crossover) , ลำโพง (Car Speaker)  ทั้งนี้ทางบริษัทเรายังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง เพื่อออกผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของลูกค้า  โดยเราจะเน้นการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอะไหล่คุณภาพสูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนาน  ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางบริษัทมาโดยตลอด

 

 คศ.2005 (พ.ศ.2548) : START HOME AUDIO PRODUCT  

บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด ได้ขยายไลน์การผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเสียงบ้านเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายการ โดยผลิตเครื่องเสียงสำหรับงานกลางแจ้ง (PA) ,เครื่องขยายเสียงที่ใช้สำหรับงานทั่วไป (Integrated Amp) ,เครื่องขยายสัญญาณ (Preamplifier) และเครื่องแยกความถี่ของสัญญาณ (Crossover) ทั้งนี้สินค้าทุกรายการของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1195-2536  ทางบริษัทเรายังทำการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตามไลฟ์สไตล์ ของกลุ่มลูกค้าทุกเพศ  ทุกวัย  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตทางบริษัทยังคงเน้นคุณภาพที่ดีเช่นเดิม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับลูกค้าของเรามากที่สุด 

 

 คศ.2014 (พ.ศ.2557) : START LED LIGHTING PRODUCT  

ภายหลังจากปี 2012 เป็นต้นมา สินค้าประเภทหมวดบริภัณฑ์ส่องสว่างได้เริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายจากเทคโนโลยีเก่า ไปสู่เทคโนโลยีใหม่โดยการใช้หลอดไฟ LED  มาทดแทนหลอดไฟเก่า  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานของชาติสูงสุด  ทั้งนี้ทางบริษัทจึงได้เพิ่มไลน์สำหรับการผลิต หลอดไฟ LED ทุกชนิด  สินค้าทุกชนิดในหมวดบริภัณฑ์ส่องสว่างของเรา  ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม : มอก.1955-2551   สำหรับหลอดไฟ LED นี้เป็นสินค้านวัตกรรมใช้พลังงานต่ำ แต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูงกว่าหลอดไฟแบบเดิม  ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างเห็นผล ต่างๆมากมาย และ หลอดไฟ LEDยังไม่มีสารปรอทและไม่ปล่อยแสง UV ซึ่งแตกต่างจากหลอดไฟรุ่นเก่า  จึงถือได้ว่าหลอดไฟLED เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการยังสามารถประหยัดค่าไฟได้จริงถึงกว่า 70-80%

 

 ปัจจุบัน บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด ยังคงผลิตและจำหน่ายเครื่องเสียงทุกประเภทและได้เพิ่มไลน์สำหรับการผลิตหลอดไฟ LED ทุกชนิด อาทิเช่น หลอด LED T8 ที่ใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม , หลอด LED Buld ที่ใช้ทดแทนหลอดตะเกียบ , ดวงโคมไฟ (Hi Bay) , ดวงโคมไฟสาด (Flood Light) สำหรับป้ายโฆษณา สระว่ายน้ำและสนามกีฬา เป็นต้น และได้เพิ่มไลน์สำหรับการผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ LED เพื่อใช้ในอาคาร , โรงงาน ,ออฟฟิศ และสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความมีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่าง ทีประหยัด และมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนหลอดไฟบ่ายๆ บริษัทไทยออดิโอแอนด์ไลท์ติ้งอินดัสทรี จำกัด จึงเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นและมีอุปกรณ์ทดสอบค่ามาตรฐานของการผลิตหลอดไฟฟ้าเพื่อให้ได้ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1955-2551) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค รวมถึงการเห็นความสำคัญในการประหยัดพลังงานในระดับประเทศ เราจึงสร้างค่ามาตราฐานต่างๆของหลอด เช่น ประสิทธิภาพให้อยู่ในมาตราฐานของไฟฟ้าฝ่ายผลิต แต่ก็ยังคำนึงถึงความต้องการในเรื่องของแสงสว่างเฉพาะพื้นที่ๆแตกต่างกันตามประเภทของการใช้งานจริงของลูกค้าทุกกิจการ ทางบริษัทได้ใช้ Driver (อุปกรณ์ขับหลอด) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบชุดวงจรเพื่อใช้ป้องกันไฟฟ้าตก ,ไฟฟ้ากระชาก และไฟฟ้าลัดวงจรที่มีอยู่ในหลอดไฟแอลอีดี เพื่อให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

   

 สินค้าทุกชนิดในบริษัทของเรา ได้รับการรับการรับรองมาตราฐานอุตสาหกรรม มอก. 1955-2551 , ISO9001 , ISO14001 , โรงงานสีเขียว (Green Factory) ระดับ 3 และฉลากเบอร์ 5 ของผลิตภัณฑ์ LED อีกด้วย  เรายังผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้า OEM ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเองและลูกค้าทั่วไป  นอกจากนี้ ทางเราก็รับจ้างผลิตให้กับ ลูกค้างานโครงการต่างๆที่เปลี่ยนและติดตั้งให้กับองค์กรใหญ่ๆ  ,คอนโดมิเนียม ,โรงงานขนาดใหญ่ ,มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน , อบต. , เทศบาล และ อบจ. สำหรับหลอดไฟ LED นี้เป็นสินค้านวัตกรรมใช้พลังงานต่ำแต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูงกว่าหลอดไฟแบบเดิม  ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างเห็นผล ต่างๆมากมาย 

   

 

เครื่องจักรผลิตหลอดไฟ , โคมไฟ และ อุปกรณ์ขับกระแส (LED Driver) 

                                     

 

เครื่องมือทดสอบความสว่างและประสิทธิภาพของหลอดไฟและอุปกรณ์ขับหลอด (LED Driver)

 

                                       

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้